مالک جوان و مولتی میلیاردر تلگرام کیست؟

مالک جوان و مولتی میلیاردر تلگرام کیست؟

یک مهندس سی ساله روس طراح اصلی و مالک شبکه اجتماعی تلگرام است. ...

ادامه مطلب ...