ممنوعیت استفاده از امکانات شورای شهر و شهرداری برای انتخابات

ممنوعیت استفاده از امکانات شورای شهر و شهرداری برای انتخابات

در آستانه انتخابات مجلس ممنوعیت استفاده از امکانات شورای شهر و شهرداری اردبیل در انتخابات مطرح و به اطلاع اعضای شورای شهر رسید....

ادامه مطلب ...