کتاب آموزشی آنلاین داعش منتشر شد

کتاب آموزشی آنلاین داعش منتشر شد

کتاب راهنماي داعش، راه هاي قتل و غارت را به افراد آموزش مي دهد. به گزارش اسرائيل نشنال نيوز، گروه تروريستي داعش با انتشار يک کتاب آموزشي آنلاين، آموزش هاي تروريستي خود را به اينترنت نيز...

ادامه مطلب ...