انتشار اسامی ۵۰ سایت متخلف دیگر توسط اداره کل مطبوعات

انتشار اسامی ۵۰ سایت متخلف دیگر توسط اداره کل مطبوعات

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی روز شنبه 93.5.31 به بیش از 70 پایگاه خبری دیگر تذکر داد که از این تعداد، پایگاههای خبری زیر تا زمان انتشار این خبر اقدام به اصلاح الزامات قانون مطبوعات نکرده...

ادامه مطلب ...