عزم جدی دولت برای توسعه کوار و شهرستان های فارس

عزم جدی دولت برای توسعه کوار و شهرستان های فارس

سفر۸۰ مسوول بلند پایه کشوری از وزرای مختلف و معاونین آنها گرفته تا دیگر مسوولان مذهبی و روسای سازمانها در دولت تدبیر و امید که از سال گذشته تاکنون به استان فارس و حتی شهرستان کوار انجام شده...

ادامه مطلب ...