شعار امسال برای روز بصیرت؛ ۹ دی مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی

شعار امسال برای روز بصیرت؛ ۹ دی مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شعار امسال روز بصیرت را نهم دی؛ مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی اعلام کرد....

ادامه مطلب ...