افشای راز آرامش در خانواده شاه شیاطین با ۵۷ همسر

افشای راز آرامش در خانواده شاه شیاطین با ۵۷ همسر

وی برای هر یک از زنان خود مبلغ 1500 دلار مهریه در نظر گرفته و فهرستی در رایانه خود از زنان، فرزندان و نوه هایش تهیه کرده. ...

ادامه مطلب ...