آمریکایی ها در گرفتن غرامت جنازه ای چند حساب کرده اند؟

آمریکایی ها در گرفتن غرامت جنازه ای چند حساب کرده اند؟

چند نفر از آمریکایی ها اوایل انقلاب در لبنان در یک عملیات محیرالعقول انقلابی توسط حزب الله، به درک واصل شدند. این عملیات ادامه داشت تا اینکه سرانجام، آمریکایی ها و اسرائیلی ها ترجیح دادند...

ادامه مطلب ...