اتفاق نادر در دنیای پزشکی در مورد یک زن(+عکس)

اتفاق نادر در دنیای پزشکی در مورد یک زن(+عکس)

در یک مورد نادر در دنیای پزشکی بدن یک زن 360 سنگ کوچک در کیسه صفرای او تولید کرده بود که با جراحی از بدنش خارج شد. ...

ادامه مطلب ...