جزئیات خودکشی یک معلول به خاطر قبض گاز در یزد

جزئیات خودکشی یک معلول به خاطر قبض گاز در یزد

خودکشی یک معلول با آتش زدن خود بخاطر بدهی 300 هزار تومانی و قطعی گاز منزلش، نافرجام ماند. ...

ادامه مطلب ...