خودکشی یک خانم با سقوط از برج میلاد

خودکشی یک خانم با سقوط از برج میلاد

صبح روز پنجشنبه ۳ اردیبشهت یک زن میانسال از طبقه سوم برج میلاد خود را به پایین پرتاب کرد . به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کواره، نخستین بار یک دختر دانشجو قبل از تکمیل برج میلاد خود را به پایین...

ادامه مطلب ...