طوفان بوشهر باعث خسارت جدی به نخل‌ها شد

طوفان بوشهر باعث خسارت جدی به نخل‌ها شد

باد و طوفان شدید و بارش باران باعث شد تا بخش زیادی از ثمر نخل‌های استان بوشهر بریزد و زحمت یک‌ساله نخلداران بر باد برود....

ادامه مطلب ...