تصاویر/لحظه رفتن مهدی هاشمی به زندان با همراهی اعضای خانواده اش

تصاویر/لحظه رفتن مهدی هاشمی به زندان با همراهی اعضای خانواده اش

مهدی هاشمی دقایقی پیش در حالی که اعضای خانواده اش همراهیش می کردند به زندان اوین رفت....

ادامه مطلب ...