عکس/سیل سهمناک رشت

عکس/سیل سهمناک رشت

 سیل سهمناکی در جاده رشت به فومن مسافران را با دردسر مواجه کرد....

ادامه مطلب ...