آیا نمایندگان مجلس متن ۱۵۰ صفحه‌ای برجام را خوانده بودند؟

آیا نمایندگان مجلس متن ۱۵۰ صفحه‌ای برجام را خوانده بودند؟

  نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد مقاله منتشره در روزنامه نیویورک تایمز که در آن ادعا شده بود اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مفاد برجام و جزئیات مربوط به توافق...

ادامه مطلب ...