صالحی از زمان لغو تحریم ها خبر داد

صالحی از زمان لغو تحریم ها خبر داد

رییس سازمان انرژی اتمی از لغو تحریم ها در آذرماه خبر داد و با تاکید بر این که عدم اجرای برجام تبعاتی برای ما خواهد داشت، گفت: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک قدرت موازنه در منطقه را تغییر می دهد....

ادامه مطلب ...