دروغ بزرگی به نام سکه ۱۰ هزارتومانی+عکس

دروغ بزرگی به نام سکه ۱۰ هزارتومانی+عکس

از سری شایعات دنباله دار تلگرام، این بار یک تصویر به عنوان سکه 10 هزارتومانی دست به دست شده است که اساسی ندارد و تا به حال هیچ تصمیمی برای ضرب چنین سکه ای از سوی بانک مرکزی گرفته نشده است. ...

ادامه مطلب ...