زمان دقیق و جزئیات برگزاری دادگاه بابک زنجانی

زمان دقیق و جزئیات برگزاری دادگاه بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه موکلش در تاریخ (شنبه ۱۱ مهر) خبر داد....

ادامه مطلب ...