اهمیت ویژه آزاد راه شیراز – اصفهان برای مدیران استان فارس

اهمیت ویژه آزاد راه شیراز – اصفهان برای مدیران استان فارس

استاندار فارس ضمن بازدید یکروزه و فشرده از همه کارگاههای آزادراه شیراز به اصفهان و بررسی کارشناسی رفع موانع پیش روی این پروژه عظیم راهسازی ،از مجریان خواستار تلاش بیشتری در جهت سرعت بخشی به...

ادامه مطلب ...