وضعیت طیف احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات مجلس دهم

وضعیت طیف احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات مجلس دهم

آرمان نوشت: در اندیشه بازگشت هستند اما اگر تا چندی قبل باید آنها را در اتوبوسی توصیف می‌کردیم اکنون دچار ریزش نیرو هستند وتعدادشان برای یک مینی‌بوس هم کافی است. ...

ادامه مطلب ...