آموزش و پرورش بایداز ظرفیت‌های لازم برای بصیرت‌افزایی استفاده کند

آموزش و پرورش بایداز ظرفیت‌های لازم برای بصیرت‌افزایی استفاده کند

رئیس بسیج جامعه فرهنگیان با اشاره به اینکه معلمان نباید نسبت به فتنه بی‌تفاوت باشند، گفت: آموزش و پرورش باید از ظرفیت‌های لازم جهت روشنگری و بصیرت‌افزایی جامعه استفاده کند. ...

ادامه مطلب ...