نمونه ی فجیع عدم رعایت حقوق شهروندی در ایران

نمونه ی فجیع عدم رعایت حقوق شهروندی در ایران

آیا وقتی فردی را می بینیم که بی توجه به نگاه دیگران و حقوق شهروندی آب دهان خود را در خیابان می‌اندازد ناراحت نمی شویم؟ ...

ادامه مطلب ...