دوره آموزشی خبرنگاری در فرمانداری کوار برگزار شد

دوره آموزشی خبرنگاری در فرمانداری کوار برگزار شد

رئیس کانون بسیج رسانه شیراز از برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری ویژه اصحاب رسانه شهرستان کوار خبر داد...

ادامه مطلب ...