آموزش دوره‌های جدید حقوق بشری به قضات، کارآموزان قضایی و دانشجویان

آموزش دوره‌های جدید حقوق بشری به قضات، کارآموزان قضایی و دانشجویان

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: ستاد حقوق بشر در خصوص آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی به قضات، مسئولین ذیربط و دانشجویان، نشست ها و دوره های مؤثر و مفیدی را برگزار نموده است ....

ادامه مطلب ...