آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان نگران‌کننده است

آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان نگران‌کننده است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: آمار کودکان بازمانده از تحصیل، فاقدان شناسنامه و معتاد در سیستان و بلوچستان نگران‌کننده است....

ادامه مطلب ...