احتمال لغو میزبانی شیراز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی

احتمال لغو میزبانی شیراز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی

با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی احتمال لغو میزبانی شیراز وجود دارد....

ادامه مطلب ...