علت شیوع بیماری شیگلوز در اصفهان

علت شیوع بیماری شیگلوز در اصفهان

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علت بروز شیگلوز در این مناطق را به احتمال قوی گرمی هوا دانست و گفت در نمونه‌گیری‌ها از آب هیچ مشکلی که حاکی از وجود اختلال باشد مشاهده نشده است. ...

ادامه مطلب ...