آغاز تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین

آغاز تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین

در پی ابلاغ حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین، اجرای رأی و اعمال قانون در مورد رفع تخلف بنای احداثی غیر مجاز در سازه مذکوربا همکاری مالک پاساژ آغاز شده است....

ادامه مطلب ...