فرصت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی ph.D پزشکی

فرصت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی ph.D پزشکی

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از فرصت مجدد برای ثبت‌نام در آزمون دکتری تخصصی ph.D پزشکی در روزهای پنجم و ششم مهرماه خبر داد....

ادامه مطلب ...