تأخیر در اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تأخیر در اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش وارد ابهامات جدیدی شده است که نشان از وجود گِره در طرح بومی گزینی وزیر آموزش و پرورش دارد. ...

ادامه مطلب ...