روسیه باید متوجه باشد جهان بدون اروپا دارای مفهوم نیست

روسیه باید متوجه باشد جهان بدون اروپا دارای مفهوم نیست

سفیر فرانسه در شورای امنیت، روسیه را بخشی از اروپا خواند و تصریح کرد که اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت بین المللی به روسیه نیازمند است. ...

ادامه مطلب ...