حبس و جریمه نقدی برای یکی دیگر از مدیران احمدی نژاد

حبس و جریمه نقدی برای یکی دیگر از مدیران احمدی نژاد

آزاده اردکانی، رئیس اسبق موزه ملی ایران (در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) به دلیل تحصیل مال نامشروع به حبس و جریمه نقدی محکوم شد....

ادامه مطلب ...