آغاز فروش اقساطی یک تا ۴ ساله خودروهای جک

آغاز فروش اقساطی یک تا ۴ ساله خودروهای جک

لیزینگ ملت فروش اقساطی خودروهای جک را با اقساط ۱۲، ۲۴ ، ۳۶ و ۴۸ ماهه  آغاز کرد....

ادامه مطلب ...