شروع مجلس سنای آمریکا در مورد توافق هسته ای با ایران

شروع مجلس سنای آمریکا در مورد توافق هسته ای با ایران

جلسه کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری مجلس سنای آمریکا با موضوع «جنبه‌های برداشته شدن تحریم‌ها طبق توافق هسته‌ای با ایران» آغاز شد. ...

ادامه مطلب ...