عامل اسیدپاشی اصفهان از طرف قربانیان حادثه شناسایی شد

عامل اسیدپاشی اصفهان از طرف قربانیان حادثه شناسایی شد

این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه نیز شناسایی شده است. ...

ادامه مطلب ...