جدیدترین اوضاع قیمت ها پس از تشدید تحریم خرید خودرو

جدیدترین اوضاع قیمت ها پس از تشدید تحریم خرید خودرو

بازار خودرو ایران اگرچه این روزها باید طبق رسم هر ساله در اوج رونق باشد، اما آن طور که نمایشگاه داران پایتخت می گویند، مشتریان امسال، مشتریان هر ساله نیستند و میلی به خرید خودرو (چه داخلی و چه...

ادامه مطلب ...