استان فارس رتبه سوم بیشترین انصراف دهندگان کاندیداتوری مجلس

استان فارس رتبه سوم بیشترین انصراف دهندگان کاندیداتوری مجلس

دبیرستادانتخابات کشور بابیان اینکه ۲۳ نفر از ۸۰۱ داوطلب انتخابات خبرگان تاکنون انصراف داده‌اندگفت:۷ نفر در استان تهران و۴ نفر در استان کردستان بیشترین انصرافی‌ها در انتخابات خبرگان بوده...

ادامه مطلب ...