انتظار خانواده ۱۶ قربانی استان فارس برای بازگشت پیکر عزیزانشان

انتظار خانواده ۱۶ قربانی استان فارس برای بازگشت پیکر عزیزانشان

در حالیکه روز گذشته اولین گروه از زائران خانه خدا به شیراز بازگشتند و خانواده آنها برای استقبال به فردوگاه رفتند، خانواده 16 قربانی حادثه منا تا پایان هفته بایست منتظر بازگشت پیکر عزیزانشان...

ادامه مطلب ...