آتش سوزی بالکن منزل مسکونی در خیابان قائم مقام

آتش سوزی بالکن منزل مسکونی در خیابان قائم مقام

رعایت نکردن اصول ایمنی، آتش سوزی بالکن منزل مسکونی را در خیابان قائم مقام فراهانی به همراه داشت....

ادامه مطلب ...