آمریکا سوزاندن نوزاد ۱۸ ماهه را محکوم کرد

آمریکا سوزاندن نوزاد ۱۸ ماهه را محکوم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای جنایت شهرک نشینان صهیونیستی در آتش زدن منزل مسکونی یک خانواده فلسطینی و به شهادت رساندن نوزاد 18 ماهه این خانواده را به شدت محکوم کرد....

ادامه مطلب ...