تولید آبلیمو بدون لیمو و با مواد شیمیایی کشنده در ایران

تولید آبلیمو بدون لیمو و با مواد شیمیایی کشنده در ایران

در بررسی هایی که توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت مشخص شد در تولید این آبلیموها که تحت 4 برند دست چین ، دادلی،گل دست و آدلین تولید و عرضه شده بود عدم استفاده از لیمو و استفاده از مواد شیمایی...

ادامه مطلب ...