وزیر اطلاعات گفت: تعیین صلاحیت یک تیغ دو دم است

وزیر اطلاعات گفت: تعیین صلاحیت یک تیغ دو دم است

وزیر اطلاعات گفت: تعیین صلاحیت یک تیغ دو دم است چراکه از یک طرف منفعت عمومی و از جهت دیگر موضوع حیثیت و جایگاه افراد در آن مطرح است، بنابراین این وزارتخانه نه مسامحه‌ای در این زمینه با افراد...

ادامه مطلب ...