فروش پلکانی چھار مرحله ای آبان ۹۴ ایران خودرو

فروش پلکانی چھار مرحله ای آبان ۹۴ ایران خودرو

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو مي رساند، طرح پیش فروش پلکانی چھار مرحلـه اي آبـان مـاه 94، از روز شنبه مورخ 9 لغایت 30 آبان ماه 94 و یا تا زمان تكمیل ظرفیت به شرح جداول پیوسـت (...

ادامه مطلب ...