پیشگامی آباده در برگزاری الکترونیکی انتخابات اتحادیه‌های صنفی

پیشگامی آباده در برگزاری الکترونیکی انتخابات اتحادیه‌های صنفی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آباده با بیان اینکه شیراز نخستین شهر استان فارس در برگزاری الکترونیکی انتخابات اتحادیه‌های صنفی است از اختصاص مقام دوم این عملکرد به آباده و پیشگامی این...

ادامه مطلب ...