علی روشن- مدیرمسئول و صاحب امتیاز

 info@kavare.ir  برای ارسال مطالب مخاطبان گرامی در نظر گرفته شده است.

آدرس دفتر سایت:کوار-بلوار امام خمینی(ره)-خیابان شهید کراری-کدپستی ۷۳۴۶۱۱۳۱۱۱

تلفن دفتر سایت کواره:

۰۷۱۳۷۸۲۵۷۰۷

تلفن تماس با مدیر مسئول:

۰۹۱۷۴۵۶۵۱۵۵

شماره پیامک:

۳۰۰۰۸۹۸۳۷۳۶۳۵۳

 

Powered byEMF Free Form Builder